Υπηρεσίες Για Εταιρίες

Υπηρεσίες θετικής ψυχολογίας με στόχο την προαγωγή της παραγωγικότητας, ανθεκτικότητας ομάδων αλλά και του ευ ζην στους οργανισμούς

Θετικό Coaching για Οργανισμούς

Μια συνδυαστική υπηρεσία η οποία αντλεί επιστημονικά εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις για οργανισμούς από την Θετική Ψυχολογία και το Coaching

‘In House’ Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Coaching για Οργανισμούς

Μια απαραίτητη υπηρεσία η οποία αντλεί επιστημονικά εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις για οργανισμούς από την Θετική Ψυχολογία, την Συμβουλευτική και το Coaching

‘Tailor Made’ Πρόγραμμα για Οργανισμούς

Μια πληρέστερη και ειδική υπηρεσία η οποία αντλεί επιστημονικά εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις για οργανισμούς από την Θετική Ψυχολογία, την Συμβουλευτική και το Coaching


Επικοινωνήστε για μια πρώτη συνάντηση!


%d bloggers like this: