Τι είναι η Προσωπική Συμβουλευτική (Personal Consultancy) και Που Αποσκοπεί;

Η Προσωπική Συμβουλευτική είναι μια ανοιχτή μέθοδος η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας σαν μέσο την συζήτηση. Είναι ανοιχτή μέθοδος, καθώς αντλεί παρεμβάσεις  και συνδυάζει μοντέλα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, όπως η Συμβουλευτική και το Coaching. Αυτός ο συνδυασμός επιστρατεύεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο επαγγελματίας (Personal Consultant/ Προσωπικός Σύμβουλος) σε μια πληθώρα αναγκών των ανθρώπων. Αυτές οι ανάγκες είναι πολλές δεδομένου ότι και η ανθρώπινη φύση είναι πολύπλοκη.

Για να καταλάβει καλύτερα κανείς τι είναι η Προσωπική Συμβουλευτική πρέπει πρώτα να γνωρίζει που αποσκοπεί η Συμβουλευτική και το Coaching. Η Συμβουλευτική σύμφωνα με τον Βρετανικό φορέα BACP αποσκοπεί στο να προκαλέσει θετική αλλαγή στον άνθρωπο ή να βελτιώσει την ζωή του.   Από την άλλη ο στόχος του Coaching είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους σε συγκεκριμένες διεργασίες αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Η Προσωπική Συμβουλευτική όπως είπαμε παραπάνω συνδυάζει τα δύο πεδία Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ( Συμβουλευτική και Coaching).

Μέσα από τον συνδυασμό της Συμβουλευτικής και του Coaching η Προσωπική Συμβουλευτική (Personal Consultancy) αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και κατά επέκτασή να πραγματοποιήσουν την αλλαγή που επιθυμούν (Απώτερος Σκοπός). Έτσι σε ένα πνεύμα συνεργασίας, ο απώτερος σκοπός επιτυγχάνεται με την Αρμονία και την Προσωπική Εξέλιξη (και επαγγελματική). Αρμονία σημαίνει η έλλειψη εσωτερικών διαμαχών (Σκέψεις, Πεποιθήσεις, Ιδέες κ.ο.κ) και εξωτερικών διαμαχών (Συμπεριφορά, Απόδοση). Επιπλέον ο απώτερος σκοπός επιτυγχάνεται με την Προσωπική Εξέλιξη (και επαγγελματική) του ανθρώπου. Άρα η Προσωπική Συμβουλευτική μέσω της Αρμονίας και της Προσωπικής Εξέλιξης εκπληρώνει αποτελεσματικά και συνδυαστικά τον Απώτερο Σκοπό.

Πολλά μοντέλα εφαρμοσμένης ψυχολογίας εστιάζουν στο παρόν, στο παρελθόν ή το μέλλον ή σε κάποιο συνδυασμό των τριών (Για παράδειγμα το Coaching, Παρόν και Μέλλον). Η Προσωπική Συμβουλευτική εστιάζει στο παρελθόν του ανθρώπου, σε δύο παρόντα και στο μέλλον. O Dr Nash Popovic και η Debra Jinks μας εξηγούν ότι εξετάζουμε δύο παρόντα, καθώς έχουμε το παρόν του ανθρώπου (τι δυσκολίες έχει και τι επικοινωνεί) και το παρόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ του Personal Consultant και του ανθρώπου.

Αυτό το μοντέλο σαν επαγγελματίας το έχω συνδυάσει (επειδή όπως είπα είναι ανοιχτό) με παρεμβάσεις της Εφαρμοσμένης Θετικής ψυχολογίας. Δηλαδή αντλώ περιεχόμενο από την θετική Συμβουλευτική  αλλά και την θετική Προπονητική (Positive Coaching). Η θετική Συμβουλευτική αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί η Αρμονία (Απαλοιφή της εσωτερικής και εξωτερικής διαμάχης) που προτείνει η Προσωπική Συμβουλευτική (Το μοντέλο) και να βοηθήσει στην επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής. Η Θετική Προπονητική αποσκοπεί στο να ‘Αναθρέψει’ στον άνθρωπο τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Τέλος Η εκπαίδευσή μου μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ και Συμβατικά Μοντέλα Ψυχολογίας όπως το Γνωσιακό Συμπεριφορικό και το Ψυχοδυναμικό.

Βιβλιογραφία

Popovic, N., & Jinks, D. (2013). Personal consultancy: A model for integrating counselling and coaching. Routledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: