Η Δύναμη Μέσα Μας Και η Θετική Ψυχολογία

Η Θετική Ψυχολογία οδηγεί τον άνθρωπο στην μέγιστη απόδοση. Τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής των επιστημόνων, που με πολλές και ποιοτικές έρευνες την καθιερώνουν σαν επιστημονικό τομέα της Ψυχολογίας, απαραίτητο για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η Θετική Ψυχολογία βασίζεται στην αντίληψη ότι δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή μόνο στις αρνητικές πτυχές της ζωής μας αλλά και στις θετικές, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να αναπτύσσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά μας. Στις μέρες μας, οι ρυθμοί της ζωής είναι τέτοιοι που μας καλούν να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και γρήγορα σε διάφορες προκλήσεις. Το να επενδύσουμε στην βελτίωση των αδυναμιών μας είναι χρονοβόρο και πολλές φορές χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καταβάλουμε την απαραίτητη προσπάθεια. Εξ άλλου, ‘αν δεν κλείσεις τις τρύπες σε ένα καράβι, κάποια στιγμή θα βουλιάξει’. Σίγουρα, λοιπόν, πρέπει να δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας, με την σημασία και φροντίδα που απαιτείται.

Όμως, τα ταλέντα μας και οι αρετές μας χρειάζονται αντίστοιχη φροντίδα. Μπορούμε πολύ εύκολα να τα αναγνωρίσουμε, αφού συχνά τα χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι, στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι ποιο εύκολο και ποιο γρήγορο να αναπτύξουμε και να επενδύσουμε πρώτα στα δυνατά μας χαρακτηριστικά. Ενισχύοντας τα, μπορούμε να φροντίσουμε τις αδυναμίες μας με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Επίσης, πρέπει όλοι να ξεφύγουμε από την αντίληψη της στασιμότητας που μας διακατέχει. Το ότι κάτι είναι δυνατό και καλό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο και να χρησιμοποιηθεί ιδανικά. Θα μιλήσω για την ιδανική χρήση των αρετών μας σε επόμενο άρθρο.

Είμαι στην διάθεση σας να συζητήσουμε για τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η Θετική Ψυχολογία στην ζωή μας. Σαν αρχή, σας προτείνω να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το δωρεάν ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον ιστότοπο http://www.viacharacter.org για να ανακαλύψετε τις δυνατές πτυχές του εαυτού σας.

Παναγιώτης Καραγιάννης

Personal Consultant

BSc Psy, MAPPCP.c, DCounsPsy.c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: